შემოგვიერთდი:

დადე შენი აგური ცოდნის კაფის ასაშენებლად!

codnis-kafestvis

ჩვენი ანგარიშის რეკვიზიტები:

ბანკი: ს.ს. საქართველოს ბანკი

საბანკო კოდი: BAGAGE22

ანგარიშის ნომერი(ლარი, დოლარი, ევრო): GE56BG0000000228253800

მიმღები: ა(ა)იპ ცოდნის კაფე

საიდენტიფიკაციო კოდი: 440393806

დანიშნულება: დონაცია/შემოწირულობა

donate6

ინფორმაცია მიმდინარე კამპანიის შესახებ:

pb36
pbr1

ცოდნის კაფეს მაშენებლები

masheneblebi icon

ნასყიდობის ხელშეკურლება

naskidoba icon

ამონაწერი რეესტრიდან

ახალი ცოდნის კაფეს პროექტი: