შემოგვიერთდი:

დადე შენი აგური ცოდნის კაფის ასაშენებლად!

codnis-kafestvis

ჩვენი ანგარიშის რეკვიზიტები:

ბანკი: ს.ს. საქართველოს ბანკი

საბანკო კოდი: BAGAGE22

ანგარიშის ნომერი(ლარი, დოლარი, ევრო): GE56BG0000000228253800

მიმღები: ა(ა)იპ ცოდნის კაფე

საიდენტიფიკაციო კოდი: 440393806

დანიშნულება: დონაცია/შემოწირულობა

არსებული რეალობა:

pb19